سایه بان و باران گیر مدل فرانسوی

 

 

بارانگیر هابه طور کلی از سه قسمت براکت یا پایه،ورق پلی کربنات،زهوار مخصوص تشکیل شده است.

براکت یا پایه های مصرف شده در این نوع سایه بان ها از نوع پلی کربناتی بوده که بر خلاف نمونه مشابه پلی آمیدی موجود در بازار نشکن بوده

و در مقابل عوامل جوی بسیار مقاوم بوده و هیچگونه فرسایش تغییر رنگ را از خود بروز نخواهد داد.

این براکتها در ابعاد مختلف تولید و در خدمت شما هموطنان گرامی قرار می گیرد.

ورق استفاده شده در این سایه بانها نیز پلیمری و نشکن می باشد و خصوصیات پایه هارادارا می باشد.

برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل این ورق پلیمری بارانگیر از زهوار مخصوص آلومینیومی استفاده می شود.

در ضمن این محصول توسط بلت های مخصوص و حداکثر در فاصله یک در یک متر برای جلوگیری از شکم دادن ورق نصب می شود.

 

******* تصویر زیر نمونه ای از سایه بان و باران گیر مدل فرانسوی اجرا شده  توسط شرکت بناپوشش سازان می باشد .