پروژه های انجام شده چوب پلاست

 

 

 

 

 

 

چوب پلاست

 

به صفحات و الوارهایی اطلاق می شود که از پلاستیک بازیافت شده و ذرات چوب کوچک یا الیاف ساخته شده است. کامپوزیت چوب پلاستیک در مقایسه با تاریخچه بلند محصولاتی چون الوارهای طبیعی و محصولات چوبی سنتی چون تخته های خرده چوبی(particleboard) و ورقه های فیبری محصولات نسبتاً" جدیدی بحساب می آیند. 

 

* عکس های زیر نمونه ای از کار های اجرا شده توسط چوب پلاست می باشد.