کافی شاپ رستوران جهانگیری شعبه رودبار

پروژه طراحی و اجرای کافی برای رستوران جهانگیری واقع در شهرستان رودبار که اخیراَ به پایان رسیده که سالنی به طول 22 متر و عرض آن مساحتی 9 متری دارد.

این رستوران شهرستان رودباردرمسیر جاده ترانزیتی ودرکنار پارک فن آوری رودبار واقع شده است نام برد.