سایه بان مسیر عبوری

 

این پروژه در یک منزل شخصی انجام شده، متراژ آن حدود 50 متر است که هم بعنوان سایه بان و هم باران گیر کاربرد دارد.

همانگونه که در عکس ها مشاهده می کنید این سایه بان بر روی مسیر عبوری و درب ورودی منزل احداث شده که تمام مسیر را پوشش می دهد.