پروژه قم

Clientحوزه علمیه آیت الله خوانساری
Locationاستان قم
Categoryگنبد
Year1390

پروزه انجام شده در شهر قم (حوزه علمیه آیت الله خوانساری) واقع در خیابان مطهری است . مساحت آن در حدود 160 متر می باشد.  پروژه انجام شده یک ماه به طول انجامید. ویژگی بارز این پروژه نصب ورق فلت به صورت دو جداره هم از داخل و هم از بیرون می باشد. و مقاوم در برابر فشارهای داخلی مانند نصب لوستر می باشد.