شرکت بنا پوشش سازان

پوشش ایستگاه اتوبوس - شرکت بناپوشش سازان

ایستگاه اتوبوس

طرح‌هاي زياد موجود در شركت و نمونه كارهاي نصب شده در شهر مي‌تواند ايده خوبي براي مشتري جهت انتخاب باشد، در صورت انتخاب هريك از موارد فوق بعد از بررسي ابعادي محل نصب آن، و بررسي نوع اجزاء بكار گرفته شده در آن و تصويب آن با مشتري سايبان ايستگاه‌ها در محل كارگاه شركت ساخته شده و جهت مشتري ارسال مي‌شود.

 

مشتري نيز مي‌تواند ملزومات و نيازمندي‌هاي خود را به واحد طراحي ارائه كرده تا طرح ايده‌آل جهت مشتري طراحي گردد، اين طرح مي‌تواند به صورت انحصاري جهت مشتري توليد گردد. چون الزامات هر محل يا هر شهر با محل و شهرهاي ديگر متفاوت است، طراحي سايه‌بان ايستگاه مختص آن محل يا شهر توصيه مي‌گردد.

 

سايه‌بان مي‌تواند از استيل، آهن با رنگ معمولي يا كوره‌اي و حتي آلومينيوم و چوبي ساخته شود.

نمونه‌هاي زياد طراحي شده و اجرا شده اين شركت در سطوح شهر توانمندي اين واحد را در ساخت انواع سايه‌بان ايستگاه اتوبوس نشان مي‌دهد.