شرکت بنا پوشش سازان

پارتیشن - شرکت بناپوشش سازان

امروزه بهینه سازی فضاها در معماری اهمیت زیادی دارد و با تقسیم بندی مناسب کارایی فضاها بیشتر خواهد شد. همچنین وجود قفسه‌ها، پارتیشن‌ها، ویترین‌ها و مبلمان مناسب  در هر محیطی به عملکرد مناسب آن فضا کمک خواهد کرد.

 

برای تامین این اهداف، شرکت بناپوشش سازان می‌تواند با بهره گیری از توان تجهیزاتی و طراحی خود، خواسته‌های شما را در امور مربوط به طراحی، جداسازی فضاها، پارتیشن‌های تک جداره و دو جداره (کوتاه و بلند) آلومینیومی و چوبی برآورده سازد.